Modulekennis Oracle JDEdwards Enterprise One en GFS

In deze tabel vind u de modules van Oracle JDEwards en GFS waarin ik u, dank zij mijn theoretische en practische kennis en mijn opgedane ervaringen gedurende 27 jaar, optimaal kan ondersteunen. Cursief de Oracle terminologie)

Oracle JDEdwards Enterprise OneGFS
Adresboek  en fundament (Adressbook and foundation)Adresboek aanpassingen GFS
Grootboek en Budgetering (General Ledger)Budgethouders
Debiteuren (Accounts Receivable)Belastingdebiteuren
Crediteuren (Accounts Payable)Facturen In Omloop (FIO)
Vaste Activa (Fixed Assets)Vaste Activa aanpassingen GFS
Inkoop (Procurement)Bank- Cash Management (BCM)
Onderhoudsbeheer (Equipment maintenance)Tijdverantwoording (LTV)
Voorraad (Inventory)Contractbeheer
Vastgoedbeheer (Property Management)Subsidiebeheer                    
Projecten (Job Cost)BTW Compensatiefonds    
Werkorders (Work Orders)CBS rapportages
Service en dienstenfacturering (Service- and Contract Billing)Grootboek aanpassingen GFS
Oracle B.I. PublisherInterfacetool van GFS
Rapportage (Financial Report Writer and Enterprise Report Writer)
Rapportagetool "Insightsoftware.com"  (leadconsultant voor Insight)
(Zie http://www.gohubble.com)