Voor degene die van een uitgebreid CV houden!

Personalia


Naam Kuipers

Voornaam (initialen) Han (GJM)

Geboortedatum 9 augustus 1954

Geboorteplaats Gemert

Adres Bosven 251

Woonplaats Veghel

Telefoon +31 6 19179911

Emailadres hankuipersconsultancy@ziggo.nl

KvK nummer 56069545

Burgerlijke staat Gehuwd, 2 kinderen en  3 kleinkinderen


DOELSTELLING


Per 17 september 2012 ben ik de eenmanszaak “Han Kuipers Consultancy” gestart. Als ZZP’er wil ik, na mijn dienstverband bij achtereenvolgens o.a. RAET, Getronics en Capgemini, consultancydiensten verlenen aan (semi)overheidsinstellingen en bedrijven welke gebruik maken van het Oracle JDEdwards systeem Enterprise One (E1) (in gemeenteland ook bekend als GFS).

Deze diensten omvatten onder meer werkzaamheden als advisering, applicatiebeheer, projectmanagement, systeemanalyse, functioneel ontwerp, productmanagement , begeleiding en training van gebruikers, applicatiebeheerders, key-users en managers.

Als senior consultant uitvoeren van implementaties, migraties, vervaardigen van financiële rapportages, begeleiden bij nieuwe ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Sepa en het optimaliseren van de financiële bedrijfsprocessen binnen de klantorganisatie.

PROFIEL

Ik ben in 1988 bij het Centrum voor Automatisering Oost-Nederland (CON) gestart als JD Edwards consultant en heb aan de wieg gestaan van JD Edwards in Nederland. In die hoedanigheid was ik als “meewerkend voorman” verantwoordelijk voor de bouw van GFS, de JD Edwards versie voor de lokale overheid. Door mij vervulde taken zijn die van groepsleider, cliëntmanager, productmanager, presales-, business- en managing consultant.

Naar het oordeel van anderen (en ik sluit mij daar bij aan) ben ik communicatief sterk, zeer pragmatisch, analytisch, resultaatgericht, verantwoordelijk en durf ik beslissingen te nemen. Daarnaast beschik ik over een ruime overtuigingskracht, over diepgaande en brede kennis van JD Edwards modules op het terrein van financiën, projecten, inkoop, verhuur,(financiële) rapportage en alle GFS-modules welke ontwikkeld zijn voor overheidsorganen.

ACTUEEL

09/2012 – heden

Rol

Consultant

Werkgever

Han Kuipers Consultancy

Vanaf september 2012 tot heden uitgevoerde werkzaamheden:        

Gemeente Haarlemmermeer: gedurende de jaren 2016 en 2017 belast met het functioneel beheer JDEdwards Enterprise One (GFS) (18-24 uur per week)

Gemeente Delft. Readiness Assessment uitgevoerd ter advisering projectleiding met betrekking tot het al dan niet in productie nemen van GFS per 1 januari 2016.

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao: Implementatie GFS van Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag als onderdeel van het Ministerie van Financiën van het land Curaçao Gedurende geheel 2016 begeleiding gebruikers.

Land Curaçao Ministerie van Financiën: Update GFS en technische toolsrelease als opstap naar de implementatie van de GFS-module Facturen In Omloop, de digitalisering van de inkomende facturenstroom. Sturing gegeven aan zoektocht naar en selectie van geschikte scanapplicatie. Ondersteuning voorbereiding jaarafsluiting.

Gemeente Haarlemmermeer; functioneel beheer GFS; meerjarenbegroting Vaste Activa; migratie naar release 9.0 en diverse GFS-upgrades; vervaardigen rapport voor uitlevering Enterprise One begrotinginformatie naar LIAS P&C software; advisering toekomstig nieuw rekeningschema, implementatie Sepa en vervaardigen BI Publishing documenten inclusief emailfunctionaliteit

Land Curaçao Ministerie van Financiën; onderzoek naar integratie van de administratie van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag met de administratie van het Minsterie van Financiën te Curaçao; recentelijk inrichting BCM module (Bankafschriften-verwerking) en BI Publishing (creatie invorderingsdocumenten t.b.v. Centrale Debiteurenadministratie; creatie eenvoudig maar practisch “Vergunningensysteem”; interfacing naar debiteurenmodule van diverse vorderingen uit andere systemen; optimalisering invorderingsproces.

Voorafgaand aan deze periode functionele ondersteuning GFS sinds 1992 voor Eilandgebied Curaçao en sinds 1998 voor de Regering Nederlandse Antillen en sinds 10-10-10 Land Curaçao.

Gemeente Venlo; Senior Applicatiebeheer; implementatie Sepa;nieuw rekeningschema; integriteit verplichtingenadministratie, optimalisatie en functioneel beheer GFS; migratie naar release 9.0 en diverse upgrades. Werkzaam bij gemeente Venlo gedurende diverse lange perioden sinds november 2012 tot 1 mei 2015

Gemeente Den Helder: meerjarenbegroting Vaste Activa; implementatie Sepa

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA); begeleiding organisatie vanaf 1 juli 2014 om per 01-01-2015 live te gaan met AFS (GFS-systeem bij de gemeente Amsterdam). Belangrijkste onderdelen hierbij worden gevormd door de Core Business van IBA zijnde Projectadministratie en Contractfacturering.

Gemeente Zwolle; aanpassingen doorvoeren in Debiteuren, BCM en BI Publisher in verband met wijzigingen bestaande bankrekeningen. Implementatie BCM Update 10. E1-Pages

Insight Software: Sinds 1 maart 2014 tevens lead agent voor “Insight Software” Een specifieke tool voor het vervaardigen van rapportages en managementinformatie op basis van Oracle JDEdwards Enterprise One. Door Ministerie van Financien Curaçao in productie genomen eind oktober 2015

Ardo Zundert: Implementatie Vaste Activa module 

Gemeente Zaanstad: Ondersteuning migratie naar release 9.0 

Veiligheidsregio Utrecht (VRU): Vervaardigen financiële rapportages en training gebruikers 

Diverse werkzaamheden voor GFS klanten als Curaçao, Den Helder, Venlo, Zaanstad en Zwolle uitgevoerd zoals: implementeren wetswijziging invorderingskosten, oplossen integriteitsproblemen met name verplichtingen saldi, beveiligingswerkzaamheden binnen GFS en vervaardigen van E1-Page menustructuur


ERVARING vóór september 2012

03/2007 – 09/2012

Klant

Nieuwe klanten en grotere migratieprojecten

Rol

Presales consultant

Werkgever

Capgemini

Activiteiten

Presales consultancy


Sales ondersteund met presales activiteiten. Requests for Information en Europese aanbestedingen beantwoord voor wat betreft de functionele en project onderdelen van de offertes. Gesprekken gevoerd met prospects met betrekking tot de mogelijkheden van JD Edwards/GFS. Demonstraties verzorgd van de financiële- en projectmodules van JD Edwards.

Overleg gevoerd met klanten en projectmanagers over de uit te voeren projecten. Gedurende deze periode de gemeenten Groningen en Amsterdam als nieuwe JD Edwards klanten mogen begroeten. Nieuwe migratieprojecten voor Eilandgebied Curaçao en Regering Nederlandse Antillen en hun samensmelting tot “Pais Korsou” en Directie Financiën Aruba. Voorlichting en pre-migratiegesprekken gevoerd met de gemeente Venlo.


03/2007 – 09/2012

Klant

Diverse klanten JD Edwards/GFS

Rol

Business Consultant

Werkgever

Getronics: vanaf 01/2008 Capgemini

Activiteiten

Advies- en consultancy werkzaamheden


Als business consultant bij diverse klanten werkzaamheden uitgevoerd als advisering/consultancy, implementatie nieuwe modules, creatie financiële rapportages, applicatiebeheer en o.a. onderzoek naar optimaal gebruik van Oracle JDEdwards Enterprise One bij de gemeente Zwolle.


09/2010 – 11/2011

Klant

Ministerie van Financiën Curaçao namens “Pais Korsou”

Rol

Lead Consultant / Projectmanager

Werkgever

Capgemini

Activiteiten

Implementatie Oracle JDEdwards E1 9.0; migratie 2 administraties


Als lead consultant verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie van Oracle JDEdwards Enterprise One bij de nieuwe juridische eenheid "Land Curaçao". Deelname aan stuurgroep en diverse project- en werkgroepen. Naast lead consultant ook uitvoerend consultant voor de implementatiewerkzaamheden, inventarisatie behoefte aan financiële rapportages van “Pais Korsou”.

Gedurende het laatste halfjaar tevens de rol van Projectmanager vervult. Verblijf gedurende deze periode op het eiland Curaçao. Tevens verantwoordelijk voor een succesvolle migratie van de administraties van het Eilandgebied Curaçao en van de Regering van de Nederlandse Antillen. Het betrof hier migraties van World Software Release A7.3 naar Oracle JDEdwards Enterprise One 9.0


10/2008 – 09/2010

Klant

Gemeente Venlo

Rol

Business Consultant

Werkgever

Capgemini

Activiteiten

Consultancy en applicatiebeheer


De gemeente Venlo heeft in 2008 aangegeven om te willen komen tot een nieuw rekeningschema waarmee men wil werken met ingang van 1-1-2010. Ter ondersteuning van de interne werkgroep "Nieuw Rekeningschema" werd mijn kennis op dit gebied ingezet. Daarnaast gedurende 2009 en 2010 de functie van applicatiebeheerder deels uitgevoerd om een aan te trekken vaste medewerker op te leiden tot applicatiebeheerder. Bewaking van de integriteit van het systeem, oplossen van complexe problemen en de verdere verankering van de inkoopfunctie binnen de diverse diensten van de gemeente ondersteunt.


12/2009 – 03/2010

Klant

Gemeente Groningen

Rol

Business Consultant

Werkgever

Capgemini

Activiteiten

Implementatie Projecten en Tijdverantwoording


Eind 2009 heeft de gemeente Groningen gekozen voor JD Edwards als het nieuwe financiële-, project- en inkoopsysteem voor alle bedrijven en diensten van de gemeente. Ik was hierbij verantwoordelijk voor een succesvolle implementatie van de Project- en Tijdverantwoordingsmodules van GFS/JD Edwards. Advisering via demo’s en workshops op welke wijze de gemeente Groningen haar administratieve processen in zou kunnen richten. Daarnaast opleidingen verzorgen van key-users en applicatiebeheerders voor de betreffende modules.


04/2001 – 01/2010

Klant

Directie Financiën Regering Nederlandse Antillen

Rol

Business Consultant

Werkgever

Getronics: vanaf 01/2008 Capgemini

Activiteiten

Consultancy


Diverse projecten door de jaren heen uitgevoerd zoals invoering van "De Nieuwe Overheid" en "Zelfstandig budgetbeheer". Trainingen "Jaarrekening” en "Begroting" gebruikmakend van de financiële rapportgenerator, training Applicatiebeheer.

Daarnaast ondersteunende werkzaamheden uitgevoerd bij voorkomende problemen.


11/2007 – 10/2009

Klant

Nmi B.V. (Nederlands Meetinstituut)

Rol

Business Consultancy

Werkgever

Getronics: vanaf 01/2008 Capgemini

Activiteiten

Implementatie Release 8.10


Verantwoordelijk voor de implementatie van de financiële- en projectmodules van JD Edwards bij het Nederlands Meetinsitituut en haar bedrijven VSL, Certin en Verispect. Informatie analyse uitgevoerd t.a.v. inrichting gewenste administratieve processen en financiële rapportages. Functionele ontwerpen vervaardigd voor gewenst maatwerk en begeleiding bouw maatwerk evenals het uitvoeren van testwerkzaamheden en de creatie van financiële rapportages.

Opleiding van key-users verzorgt. NMi is live gegaan per 1-1-2009 met JD Edwards release 8.10.
05/2008 – 03/2009

Klant

Proviron Capital Nv Oostende België

Rol

Business Consultancy

Werkgever

Capgemini

Activiteiten

Implementatie Tijdverantwoording


Verantwoordelijk voor het implementeren van de GFS-module LTV (Tijdverantwoording) bij Proviron in Oostende België.De module geschikt gemaakt via aanvullend maatwerk voor registratie van de uren van de arbeiders zodat dagelijkse planningen kunnen worden ingegeven. Opleiding van key-users verzorgt. 


12/2006 – 03/2007

Klant

Getronics PinkRoccade Local Government

Rol

Business Consultant

Werkgever

Getronics Pink Roccade

Activiteiten

Ontwikkelen diensten bedrijfsvoering


Werkzaam bij nieuwe adviesafdeling SD3 Implementatie Onafhankelijke Dienstverlening binnen Getronics PinkRoccade Local Government. Vanuit een visie op Integrale Bedrijfsvoering beschrijvingen gemaakt voor te ontwikkelen diensten en producten op terrein van de integrale bedrijfsvoering.

Betrokken bij offerte Midoffice gemeente Huizen voor het offerte onderdeel Dienstverlening voor levering Midoffice.


06/2006 –12/2006

Klant

Getronics PinkRoccade Local Government

Rol

Business Development Manager

Werkgever

Getronics Pink Roccade

Activiteiten

Business Development


Werkzaam bij afdeling Productmanagement & Strategie.

Maken van businesscases voor nieuwe producten en diensten ter uitbreiding van het portfolio van Getronics PinkRoccade Local Government voor de gemeentelijke overheidsmarkt. Business cases gemaakt voor Documentair Management Systeem (gebruik Filenet), Business Intelligence.

Onderzoek gedaan naar Egem projecten in kader van "De Andere Overheid" en de invloed daarvan op toekomstig productportfolio Getronics PinkRoccade Local Government.

Processen Productmanagement & Strategie beschreven in Aqua, het kwaliteitssysteem van Getronics.

Deelgenomen aan besprekingen t.b.v. marketingstrategie 2007


10/1999 –06/2006

Klant

Alle overheidsklanten van GFS

Rol

Productmanager, business consultant

Werkgever

Getronics

Activiteiten

Productmanagement , business consultancy


Als productmanager verantwoordelijk voor het product GFS voor de decentrale overheidsmarkt.

Na volledige nieuwbouw van GFS400 van World Software naar One World ruime bijdrage geleverd

aan de verbetering van het product en verhoging van de gebruikerstevredenheid. Productmanagement, relatiebeheer, functionele analyse en -ontwerpen, begeleiding bouw, testen, documentatie, gebruikersondersteuning, presales, bijdragen businessplanning zijn activiteiten door mij uitgevoerd in deze periode. Mede door deze activiteiten is JD Edwards een in toenemende mate geapprecieerd product op de markt voor de decentrale overheid waarbij bestaande gemeenten migreerden van World Software naar One World. Gedurende deze periode ook veel consultancy activiteiten uitgevoerd bij vele GFS-klanten evenals presales actviteiten ter uitbreiding van het klantenbestand. In deze periode nieuwe klanten verworven zoals diverse stadsdelen Amsterdam en de gemeenten Den Helder en Haarlem.06/1997 –10/1999

Klant

Eilandgebied Curaçao en Regering Nederlandse Antillen

Rol

Zelfstandig consultant JDEdwards/GFS

Werkgever

Freelance

Activiteiten

Business consultancy


Ten behoeve van het Eilandgebied Curaçao ondersteuning in adviserende zin verleend aan applicatiebeheerders van het Eilandgebied. Adviezen gegeven ter optimalisatie van het gebruik van JD Edwards. De inkoopfunctie binnen de Eilandelijke overheid gedecentraliseerd.

Volledige implementatie van JD Edwards ten behoeve van financiële-, project- en inkoopadministratie van Bureau Interne Deskundige (projectbewaker Nederlandse investeringen op Curaçao)

Volledige implementatie van JD Edwards ten behoeve van de financiële-, project- en inkoopadministratie van het Departement van Financiën van de Regering Nederlandse Antillen.

Migratie van release World Software A6.2 naar World Software A7.3. Implementatie bij Dienst Openbare Werken van de modules Inkoop en Voorraad.


09/1994 –06/1997

Klant

Diverse klanten

Rol

Client Manager

Werkgever

RAET

Activiteiten

Client manager; opstellen projectplannen


Opstellen projectplannen, benoemen en toewijzen van consultants aan projecten en voeren van

relatiebeheer voor zakelijke- en overheidsmarkt. Tevens verantwoordelijk voor marktsegment Decentrale Overheid met als resultaat zeer tevreden klantenkring binnen vooral de lokale overheidsmarkt. Implementaties uitgevoerd bij nieuwe klanten van GFS400 zoals Directie Financiën Aruba en diverse gemeenten en Waterschappen in Nederland.


04/1988 –09/1994

Klant

Diverse overheidsklanten

Rol

Groepsleider, consultant, presales consultant

Werkgever

RAET

Activiteiten

Groepsleiding, consultancy en beheer


In 1988 nauw betrokken bij het verkrijgen van de distributierechten voor Nederland van de software van JDEdwards (Denver, Colorado). Gestart met de werkzaamheden om JDEwards geschikt te maken voor de Nederlandse Overheidsmarkt. Gedurende deze jaren alle trainingen van JDEdwards gevolgd in Denver en meerdere internationale bijeenkomsten en besprekingen bijgewoond.

Als “meewerkend voorman” leiding gegeven aan een groep van functionele en technische consultants en eindverantwoordelijk voor bouw, beheer, pre-sales, installatie, opleiding en implementatie van GFS400 (de overheidsversie van JD Edwards).

Tevens werkzaamheden uitgevoerd als projectplanning, projectleiding, senior consultancy, opleiding, helpdesk, presales, informatie-analyse, implementatie, creatie (financiële)rapportages en alle vormen van gebruikersoverleg en -ondersteuning. In deze periode resulteerde dit in een zeer tevreden klantenkring GFS400, bestaande uit meerdere grote Gemeenten zoals o.a. Zwolle, Zaanstad, Haarlemmermeer, Tilburg, Almere en het Eilandgebied Curaçao.


01/1985 –04/1988

Klant

Diverse overheidsklanten

Rol

Consultant

Werkgever

Centrum voor Automatisering Oost Nederland te Arnhem

Activiteiten

Implementatie M.S.A en financiële systemen mini-computers EGS


Functioneel verantwoordelijk voor opleiding, implementatie en overige gebruikersgerichte activiteiten met betrekking tot decentrale financiële systemen. In eerste instantie op minisystemen P7000 en EGS. In latere fasen MSA-systemen op mainframe ten behoeve de gemeenten Hengelo, Nijmegen en Rheden. Functioneel ontwerp van systemen voor urenverantwoording, rekening-courant, magazijnadministratie en management informatie. Projectleiding bij implementatie van MSA bij genoemde Gemeenten.


06/1982 –01/1985

Klant

Diverse overheidsklanten

Rol

Systeembegeleider

Werkgever

Centrum voor Automatisering Oost Nederland te Arnhem

Activiteiten

Groepsleider Salarissysteem


Eindverantwoordelijke voor cursusontwikkeling, doceren, implementatie, gebruikersoverleg (zowel regionaal als landelijk) en gebruikersondersteuning ten behoeve van overheidsorganisaties in Gelderland en Overijssel met betrekking tot het door het C.I.O.B. te Eindhoven ontwikkelde LPS-systeem.


07/1980 –06/1982

Klant

Diverse overheidsklanten

Rol

Systeembegeleider

Werkgever

Centrum voor Informatieverwerking Oost Brabant (CIOB)

Activiteiten

Systeembegeleiding Landelijks Personeels- en Salarissysteem


Eindverantwoordelijk voor cursusontwikkeling, doceren, implementatie, gebruikersoverleg (zowel regionaal als landelijk) en gebruikersondersteuning ten behoeve van overheidsorganisaties in Brabant met betrekking tot het door het C.I.O.B. te Eindhoven ontwikkelde LPS-systeem. Tevens medeverantwoordelijk voor acceptatietesten van LPS-systeem.
07/1978 –07/1980

Klant

Diverse overheidsklanten

Rol

Werkvoorbereider

Werkgever

Centrum voor Informatieverwerking Oost Brabant (CIOB)

Activiteiten

Werkvoorbereidng


Werkvoorbereider (o.a. samenstellen J.C.L.) ten behoeve van het L.P.S. en overige mainframe- systemen.


02/1977 –07/1978

Klant

Computercentrum D.M.V./ Campina

Rol

Administrateur

Werkgever

D.M.V. Veghel

Activiteiten

Administratie en doorbelasting computerkosten


Als medewerker van de Centrale Administratie van D.M.V. verantwoordelijk voor de administratie van het gemeenschappelijk computercentrum van DMV en Campina. Tevens als eindgebruiker betrokken bij ontwikkeling en beheer van systeem voor projectbewaking, interne doorbelasting en facturering van computerkosten.


Van 04/1973 tot 02/1977 Rabobank Gemert, Militaire Dienst en Rabobank Boekel.

OPLEIDING

 • Insight Software 2014 
 • BI Publishing 2013
 • PRINCE2 Foundation
 • JDEdwards OneWorld Xe: (2000)
 • CNC foundation ( 2000)
 • One World Financial Report Writing (1999)
 • JD Edwards – Technisch beheer (1989)
 • JD Edwards System Administration (1989)
 • JD Edwards – Finance, Job Cost, Service-Billing, Inventory ( 1989-1990)
 • General Ledger System Fundamentals M.S.A. (Voltooid 1985)
 • Techniek voor informatieanalyse (1982)
 • SDM (system development methodology) SDM Functioneel Ontwerp (1982)
 • COBOL Basiskennis Informatica Mainframe, Cobol, ISPF/PDF, MVS/JCL en DB2 (1980)
 • MBA (Moderne Bedrijfs Administratie) (Examen behaald 1974)
 • HEAO dagopleiding (Beëindigd 1973)
 • HAVO dagopleiding (Examen behaald 1971)
 • M.U.L.O.dagopleiding (Examen behaald 1969)


AKTIVITEITEN

Naast het (te weinig) vertoeven op de tennisbaan ben ik tevens lid en voorzitter van Gemengd Koor Polyhymnia uit Sint-Oedenrode http://www.koorpolyhymnia.nl

Daarnaast ben ik "vriend" van Theater de Blauwe Kei in Veghel en Stichting Kleinschalige Afrikaanse Projecten (www.skap.nl)     

Begaan met het Afrikaanse continent? Klik op bovenstaand icoontje en maak kennis met SKAP. Bij voorbaat dank voor de moeite.