Welke klanten gingen u voor?

Na 27 jaar werken met Oracle JDEdwards software in combinatie ook met GFS is de lijst van projecten te lang om hier volledig weer te geven.Laat ik me allereerst beperken tot de klanten en projecten waar ik sinds september 2012 als zelfstandig consultant voor heb gewerkt. Voor een compleet overzicht verwijs ik u naar menu-onderdeel Ervaring - CV.

Sinds september 2012 tot en met 2015 (meest recent bovenaan):

Gemeente Haarlemmermeer: gedurende de jaren 2016 en 2017 belast met het functioneel beheer JDEdwards Enterprise One (GFS) (18-24 uur per week)

Gemeente Delft. Readiness Assessment uitgevoerd ter advisering projectleiding met betrekking tot het al dan niet in productie nemen van GFS per 1 januari 2016.

Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao: Implementatie GFS van Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag als onderdeel van het Ministerie van Financiën van het land Curaçao Gedurende geheel 2016 begeleiding gebruikers.

Land Curaçao Ministerie van Financiën: Update GFS en technische toolsrelease als opstap naar de implementatie van de GFS-module Facturen In Omloop, de digitalisering van de inkomende facturenstroom. Sturing gegeven aan zoektocht naar en selectie van geschikte scanapplicatie. Ondersteuning voorbereiding jaarafsluiting.

Gemeente Haarlemmermeer; functioneel beheer GFS; meerjarenbegroting Vaste Activa; migratie naar release 9.0 en diverse GFS-upgrades; vervaardigen rapport voor uitlevering Enterprise One begrotinginformatie naar LIAS P&C software; advisering toekomstig nieuw rekeningschema, implementatie Sepa en vervaardigen BI Publishing documenten inclusief emailfunctionaliteit

Land Curaçao Ministerie van Financiën; onderzoek naar integratie van de administratie van het Kabinet van de Gevolmachtigde Minister van Curaçao te Den Haag met de administratie van het Minsterie van Financiën te Curaçao; recentelijk inrichting BCM module (Bankafschriften-verwerking) en BI Publishing (creatie invorderingsdocumenten t.b.v. Centrale Debiteurenadministratie; creatie eenvoudig maar practisch “Vergunningensysteem”; interfacing naar debiteurenmodule van diverse vorderingen uit andere systemen; optimalisering invorderingsproces.

Voorafgaand aan deze periode functionele ondersteuning GFS sinds 1992 voor Eilandgebied Curaçao en sinds 1998 voor de Regering Nederlandse Antillen en sinds 10-10-10 Land Curaçao.

Gemeente Venlo; Senior Applicatiebeheer; implementatie Sepa;nieuw rekeningschema; integriteit verplichtingenadministratie, optimalisatie en functioneel beheer GFS; migratie naar release 9.0 en diverse upgrades. Werkzaam bij gemeente Venlo gedurende diverse lange perioden sinds november 2012 tot 1 mei 2015

Gemeente Den Helder: meerjarenbegroting Vaste Activa; implementatie Sepa

Ingenieursbureau Amsterdam (IBA); begeleiding organisatie vanaf 1 juli 2014 om per 01-01-2015 live te gaan met AFS (GFS-systeem bij de gemeente Amsterdam). Belangrijkste onderdelen hierbij worden gevormd door de Core Business van IBA zijnde Projectadministratie en Contractfacturering.

Gemeente Zwolle; aanpassingen doorvoeren in Debiteuren, BCM en BI Publisher in verband met wijzigingen bestaande bankrekeningen. Implementatie BCM Update 10. E1-Pages.

Insight Software: Sinds 1 maart 2014 tevens lead agent voor “Insight Software” Een specifieke tool voor het vervaardigen van rapportages en managementinformatie op basis van Oracle JDEdwards Enterprise One. Door Ministerie van Financien Curaçao in productie genomen eind oktober 2015

Ardo Zundert:Implementatie Vaste Activa module 

Gemeente Zaanstad: Ondersteuning migratie naar release 9.0 

Veiligheidsregio Utrecht (VTU) "De mooiste Veiligheidsregio van Nederland"): Vervaardigen financiële rapportages en training gebruikers.

Zie verder voor een compleet overzicht menu onderdeel CV.